Search
Contact
Str. 1 Mai nr. 2, 405200, Dej, jud. Cluj, CF: RO4349179
Telefon: (+40)264-211790
Fax: (+40)264-212388
www.primariadej.ro, e-mail: primaria@dej.ro

Secțiile de votare

Program cu publicul

Luni - Vineri: 8.00 - 16.00

VedereVedere noaptea
Comunicate, anunțuri
Licitație închiriere spațiu
23.05.2016

Primăria Municipiului Dej organizează licitație publică privind închirierea spațiului situat în Dej, strada 1 Mai, Nr. 3, in suprafață de 60,42 m.p., cu destinația vânzare de carte.

Anunț proiect HCL
17.05.2016

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primarul Municipiului Dej propune spre dezbatere publica Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a terenului situat in mun. Dej, str. Regina Maria, nr. 21, in suprafata de 62 mp, inscris in CF Dej nr. 55162 cu nr. topo 95/1/1/2, însoțit de Raportul de specialitate, întocmit de Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, proiect de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Dej.

Anunț proiect HCL
17.05.2016

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primarul Municipiului Dej propune spre dezbatere publica Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a terenului situat in mun. Dej, str. Tiblesului, nr. 100, in suprafata de 500 mp, însoțit de Raportul de specialitate, întocmit de Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, proiect de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Dej.

Anunț proiect HCL
17.05.2016

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administraţia publică, republicată, Primarul Municipiului Dej propune spre dezbatere publica Proiect de hotărâre privind Prelungire Contract de concesiune nr. 16/16511 din 10.07.2016 pentru terenul cu destinația ,,Extindere la parterul blocului", însoțit de Raportul de specialitate, întocmit de Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, proiect de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Dej.

Ședință CL
17.05.2016

În conformitate cu prevederile 'art. 39', alin. (1) din Legea Nr. 215/23 aprilie 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convocă ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc în data de 26 mai 2016, ora 13,00 în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Dej, cu următoarea ordine de zi:

Toate anunțurile
 
Harta Dejului
 
Trasee trafic greu
(C)(R) 2000 - 2016