Search
Contact
Str. 1 Mai nr. 2, 405200, Dej, jud. Cluj, CF: RO4349179
Telefon: (+40)264-211790
Fax: (+40)264-212388
www.primariadej.ro, e-mail: primaria@dej.ro
Program cu publicul

Luni - Vineri: 8.00 - 16.00

VedereVedere noaptea
Comunicate, anunțuri
Anunț proiect HCL
30.06.2016

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primarul Municipiului Dej propune spre dezbatere publică Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici , însoțit Raportul de specialitate, întocmit de Birou Programe, Dezvoltare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, proiect de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Dej.

Anunț proiect HCL
30.06.2016

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administrația publică, republicată, Primarul Municipiului Dej propune spre dezbatere publică Proiect de hotărâre privind Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate neutilizate din Pădurea Bungăr, Municipiul Dej, însoțit Raportul de specialitate, întocmit de Birou Programe, Dezvoltare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, proiect de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Dej.

Ședință CL de îndată
30.06.2016

În conformitate cu prevederile 'art. 39', alin. (4) din Legea Nr. 215/23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convocă şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc în data de 1 iulie 2016, ora 15,00 în sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Dej, cu următoarea ORDINE DE ZI:

Anunț proiect HCL
30.06.2016

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Primarul Municipiului Dej propune spre dezbatere publică Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, însoțit Raportul de specialitate, întocmit de Serviciul Buget, Contabilitate, Financiar - Gestiuni din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, proiect de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Dej.

Anunț proiect HCL
30.06.2016

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primarul Municipiului Dej propune spre dezbatere publică Privind aprobarea prelungirea contractului de finanțare "Modernizare străzi in municipiul Dej ", însoțit Raportul de specialitate, întocmit de Birou Programe, Dezvoltare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, proiect de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Dej.

Toate anunțurile
 
Harta Dejului
 
Trasee trafic greu
(C)(R) 2000 - 2016