Taxe și impozite

Plata on-line a impozitelor

Acte necesare

Documentele necesare pentru diferite activități

Hotărâri ale CL

Hotărâri emise de Consiliul Local

SPCEP

Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor

Anunț proiect HCL

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primarul Municipiului Dej propune spre dezbatere publică PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea regulamentului activității in regim de taxi sau in regim de închiriere in raza administrativ-teritoriala a municipiului Dej, însoțit Raportul de specialitate, întocmit de Compartiment Transport Public Local, Autorizări din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, proiect de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Dej.

Anunț proiect HCL

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primarul Municipiului Dej propune spre dezbatere publică Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publica cu strigare a imobilului situat in Dej, str. Crângului nr.1 (bloc V03) cu terenul aferent in suprafața de 2192 mp, însoțit Raportul de specialitate, întocmit de Compartiment Patrimoniu Public și Privat din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, proiect de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Dej.

Anunț proiect HCL

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primarul Municipiului Dej propune spre dezbatere publică PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea despăgubirii S.C. ANY PRODCOM S.R.L. si LOTERIA ROMANA cu sumele investite in imobilul situat in Dej, str. Crângului nr.1 (bloc V03), actualizate cu rata inflației pana la data plații, conform I. N.S. , însoțit Raportul de specialitate, întocmit de Compartiment Patrimoniu Public și Privat din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, proiect de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Dej.

Anunț proiect HCL

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primarul Municipiului Dej propune spre dezbatere publică PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea despăgubirii Ministerului Afacerilor Interne, cu sumele investite in imobilul situat in Dej, str. Crângului nr.1(bloc V03), actualizate cu rata inflației pana la data plații, conform Institutului National de Statistic, însoțit Raportul de specialitate, întocmit de Compartiment Patrimoniu Public și Privat din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, proiect de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Dej.