Search
Contact
Str. 1 Mai nr. 2, 405200, Dej, jud. Cluj, CF: RO4349179
Telefon: (+40)264-211790
Fax: (+40)264-212388
www.primariadej.ro, e-mail: primaria@dej.ro
Program cu publicul

Luni - Vineri: 8.00 - 16.00

VedereVedere noaptea
Comunicate, anunțuri
Anunț ședință CL
25.07.2016
În conformitate cu prevederile art. 39, alin. (4) din Legea Nr. 215/23 aprilie 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că sunteți convocat la ședința de îndată a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc în data de 26 iulie 2016, ora 14,00 în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Dej, cu următoarea ordine de zi:
Anunț proiect HCL
25.07.2016

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administrația publică, republicată, Primarul Municipiului Dej propune spre dezbatere publică Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la H.C.L. nr.57 din 26 mai 2016 privind aprobarea modificării anexei Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Dej nr.118 din 30 octombrie 2015 privind Planul de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2016, însoțit Raportul de specialitate, întocmit de Birou Resurse Umane, Salarizare, Protecția Muncii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, proiect de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Dej.

Anunț proiect HCL
25.07.2016

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primarul Municipiului Dej propune spre dezbatere publică Proiect de hotărâre privind aprobarea dării in folosința gratuită pe durata de 6 ani a AUTOSPECIALEI DE PRIMA INTERVENTIE SI COMANDA APIC-ISU, către ISU CLUJ, însoțit Raportul de specialitate, întocmit de Compartiment Patrimoniu Public și Privat din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, proiect de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Dej.

Anunț proiect HCL
22.07.2016

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primarul Municipiului Dej propune spre dezbatere publică privind desemnarea reprezentantului Municipiului Dej în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj, însoțit Raportul de specialitate, întocmit de Secretar din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, proiect de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Dej.

Anunț proiect HCL
21.07.2016

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primarul Municipiului Dej propune spre dezbatere publică Proiect de hotarare privind aprobarea alipirea imobilelor identificate prin CF Dej nr. 60619, CF Dej nr. 60620, CF Dej nr. 60618, CF Dej nr. 52690, situate în localitatea Dej, str. Fragilor, nr. FN, însoțit Raportul de specialitate, întocmit de Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, proiect de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Dej.

Toate anunțurile
 
Harta Dejului
 
Trasee trafic greu
(C)(R) 2000 - 2016